Konsultatsioon ja audit

Töötervishoiu ja tööohutuse alase seadusandluse alane nõustamine ettevõtetele.

Töötervishoiu ja tööohutuse audit selgitab välja ettevõtte TTO olukorra andes soovitusi edasisteks sammudeks.

Töökeskkonna auditi eesmärgiks on eelkõige kontrollida, kas ettevõtte töötervishoid ja -ohutusalased tegevused vastavad õigusaktidele.

Auditi käigus toon välja ohutusalased puudused ja aitan ühtlasi ettevõttel Tööinspektsiooni kontrolliks valmistuda. Ent siiski peamine eesmärk on kontrollida, et su ettevõtte keskkond oleks ohutu ja igale töötajale turvaline.

Auditit võid tellida ka üksikutele töökeskkonna osadele näiteks dokumentide ülevaatuseks või sisekontrolli tõhustamiseks.

Tellingute paigalduse audit

Kontroll/ülevaatus, akti koostamine. Nii pärast tellingute paigaldamist kui ka jooksvalt kasutamise ajal.

This site is registered on wpml.org as a development site.