Sisekontroll

(dokumentide koostamine, kontrollil osalemine)

Selleks, et ettevõtte töökeskkond ja dokumendid oleksid asjakohased, on tarvilik regulaarselt teha töökeskkonna sisekontrolli auditit. Sisekontroll kaardistab ära hetkeolukorra ja lõpptulemusena tuuakse välja mured või kitsaskohad, millega tuleb tegelema hakata.

Sisekontrolli puhul võtan luubi alla kõik ettevõtte igapäevased tegevused ja töödokumendid (tööohutust puudutavate õigusaktide nõuded ja ettevõtte enda kehtestatud reeglid). Siia alla kuuluvad ohutusjuhendid, töötajate juhendamine ja väljaõpe, riskianalüüsi vastavus ja täiendamine, töökeskkonna reeglitest, isikukaitsevahendite kasutamine ja tegevuskavast kinnipidamine, ohuolukordade raporteerimine jne.

Millal on vaja tellida töökeskkonna sisekontrolli audit?

  1. Kui ettevõtte juhtkond soovib saada hinnangut töökeskkonna olukorrast.
  2. Kui ettevõttesse on tulemas tööinspektor või väline hindaja ning soovid veenduda oma ettevõtte töökeskkonna seisukorras/olukorras.
  3. Kui sa pole kindel, kas ettevõtte tööohutusalaste dokumentide sisu vastab nõuetele.
  4. Kui sa ei tea täpselt, missuguseid dokumente vaja on.
  5. Kui sul on tarvis sõltumatu spetsialisti hinnangut töökeskkonna, ohutuse või dokumentatsiooni hindamisel.
This site is registered on wpml.org as a development site.