Riskianalüüs

Riskianalüüsi koostamisel on levinud meetod, mis on soovitatud ka ILO (International Labour Organization) poolt. Riskianalüüs on kohustuslik igale ettevõttele, kus on vähemalt üks töölepinguga töötav inimene ja seda tuleks üle vaadata vähemalt korra aastas.
Töökeskkonna riskianalüüsiga hinnatakse töökeskkonnas esinevad ohutegureid, mis mõjutavad töötajaid.
Kõige olulisem riskianalüüsi puhul on kvaliteet, mis tähendab seda, et riskianalüüs on koostatud just teie ettevõttele ja on töökeskkonnas reaalselt kasutatav. Seda tõestavad paljud kohtulahendid ja tööõnnetuste/kutsehaiguste uurimised.

Riskianalüüs on oluline dokument, millest selgub:

  1. Töökeskkonnas esinevad ohud.
  2. Tegevused nende ohtude vähendamiseks.
  3. Ohutusmärgistuse ja isikukaitsevahendite vajadus.
  4. Vajadus töökeskkonna tegevuskava koostamiseks.
  5. Tervisekontrolli vajadus.

On oluline, et riskianalüüsi täiendatakse pidevalt. Näiteks, kui võetakse kasutusele uued seadmed, muudetakse töökohtade paigutust, luuakse juurde uusi töökohti või kui kolitakse uutesse ruumidesse. Pärast riskianalüüsi koostamist või täiendamist tuleb seda tutvustada ka töötajatele.

Riskianalüüsi protsess:

Levinud meetod, mis on soovitatud ILO (International Labour Organization) poolt.

Füüsikalised ohutegurid

Müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus ja elekromagnetväli; õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja niiskus, kõrge või madal õhurõhk; masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid.

Füsiloogilised ohutegurid

Füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine ning üle väsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustuse või põduruseni.

Keemilised ohutegurid

Tolm, suits, gaasid, aurud, ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid.

Bioloogilised ohutegurid

Mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jne), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.

Psühhosotsiaalsed ohutegurid

Monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi töötaja psüühilises seisundis.

This site is registered on wpml.org as a development site.