Juhendamine

(firmasisene esma- ja täiendkoolitus eesti ning vene keeles)

Selleks, et kindlustada iga töökoha turvalisus on tarvilik tutvustada nii tööandjale kui töötajatele nii riskianalüüsi tulemusi kui seda, kuidas hoida töökeskkonda ohutuna.

Seepärast käsitletakse juhendamise
käigus järgnevaid teemasid:

  1. ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse nõuded,
  2. aitan töötajatel valida töökeskkonnavoliniku,
  3. töökeskkonna riskide hindamise tulemused, sealhulgas töötaja töökeskkonna ohutegurid, terviseriskid ja mida teha, et tervisekahjustusi vältida,
  4. tehtava töö ja kasutatava töövahendi(te) ohutusnõuded,
  5. ergonoomiliselt õiged tööasendid ja -võtted,
  6. ühis- ja isikukaitsevahendite kasutamine,
  7. kuidas tegutseda tervisekahjustuse korral, sealhulgas esmaabivahendite kasutamine ja nende asukoht, hädaabinumber 112 ning esmaabiandja kontaktandmed,
  8. elektri- ja tuleohutusnõuded,
  9. õnnetusjuhtumi korral käitumise juhised, töökohal kasutatavad ohumärguanded, evakuatsioonipääsude ja -teede ning tulekustutusvahendite asukohad,
  10. kuidas hoiduda keskkonna saastamisest.
This site is registered on wpml.org as a development site.